Skip to main navigation Skip to main content

Een waardevolle dag voor VR in de zorgsector

4 April 2018

Afgelopen dinsdag was het tijd voor de vierde editie van de Founding Father Meetup. Ditmaal in Delft bij GGZ Delfland.

Founder van Vrendle, Jan Dirk Bijker, mocht het spits afbijten. Het thema van deze dag: implementatie en doelstellingen voor het komende jaar. Zo presenteerde hij de diverse projecten waar men in de toekomst naar uit mag kijken en de nieuwste Founding Father is geïntroduceerd (de Mutssaersstichting).

Een terugkerend thema voor de FFMeetup is het tempo dat de zorgsector acht aan implementatie van Ehealth-ontwikkelingen. Implementatie in de zorgsector is een geleidelijk en drempelig proces. Voor Vrendle is het een belangrijke doelstelling om de Vrendle-gebruikers hierbij voldoende te ondersteunen.

Lidmaatschap, content en cursus

Een grote verandering bij Vrendle vanaf dit jaar zijn de Vrendle-lidmaatschappen die worden geïntroduceerd. Dat betekent geen nieuwe Founding Fathers meer in de community. Met het Vrendle-lidmaatschap kunnen nieuwe toetreders gebruik maken van Vrendle, maar hebben zij niet de privileges van de Founding Fathers. De Founding Fathers hebben een driejarig contract om te funderen als VR-ambassadeurs voor Vrendle. Na dit driejarige contract kunnen ook de Founding Fathers door in een Vrendle-lidmaatschap.

Samen met Founding Fathers en anderen werkt Vrendle aan de volgende producties voor het vullen van de bibliotheek: Autisme (Yullius), Vechtscheiding (Jeugdhulp Friesland), Weerbaarheid (Pluryn), Claustrofobie (Malintis), ADHD (Vrendle) en LVB-experience (Hanzehogeschool Groningen).

Vrendle zal ook een cursusdag organiseren waarin het zelf maken van VR-video’s centraal komt te staan. Na deze cursus kunnen behandelaren en mogelijk cliënten zelf aan de slag met het produceren van simpele VR-video’s.

Saxion Studenten

Vrendle ondersteunt een aantal studenten van hogeschool Saxion bij het afstudeeronderzoek. Omdat de uitkomsten hiervan ook interessant zijn voor de Founding Fathers kregen vier studenten de ruimte om kort toe te lichten wat ze onderzoeken. Zo onderzoeken ze wat de drempels zijn in het gebruik van VR bij een behandeling. Ook wat de verschillen zijn tussen behandelaren die VR regelmatig of juist weinig gebruiken komen aan bod. Aansluitend aan dit onderzoek wordt een advies geschreven.

VR binnen GGZ Delfland

De eerste sprekers Martine van Bennekom en Tessa Zwinkels van GGZ Delfland spraken over het implementeren van VR bij GGZ Delfland en hoe zij de VR-behandelingen inzetten bij cliënten. Tessa Zwinkels is aandachtsfunctionaris, dit betekent dat zij het VR-team ondersteunt en begeleidt tijdens de implementatie van de VR-behandelingen. Ze geeft trainingen over het gebruik van de apparatuur en uitleg over de VR-video’s uit de bibliotheek. Daarnaast worden de drempels van de behandelaren besproken en zoveel mogelijk opgelost. Door het zelf ervaren van de VR-video’s, wordt het enthousiasme van de behandelaren groter. Hierdoor wordt er actiever nagedacht over een multidisciplinaire inzet van de VR-video’s uit de Vrendle bibliotheek. GGZ Delfland probeert ervoor te zorgen dat VR een normale manier van behandelen wordt door het te embedden in huidige behandelprotocollen.

Hanzehogeschool Groningen werkt samen met ASVZ

Na een korte pauze kregen Iris ter Haar van Hanzehogeschool Groningen en Thea Braun-de Bijl van ASVZ de ruimte om te spreken over hun ervaringen met VR implementatie en de ontwikkeling van een VR LVB experience waar ze aan samenwerken.

Iris is projectmedewerker en richt zich voornamelijk op de stimulering van het digitaliseren van onderwijs. Bij Hanzehogeschool wordt er hard aan gewerkt om VR in het onderwijs te implementeren. Zo worden studenten goed voorbereid en dus ook betere toekomstige hulpverleners. Het is belangrijk om de studenten te verbinden aan de beroepspraktijk, Hanzehogeschool nodigt de overige Founding Fathers ook uit om hierin samen te werken. Op dit moment werken er twee studenten projectgroepen aan Vrendle producties. De eerste groep werkt aan psycho-educatie en empathietraining, de tweede groep werkt aan een video voor mensen met een licht verstandelijke beperking in de vorm van een werkplek voorbereiding. De projecten gebeuren in samenwerking met ASVZ. De kennis van studenten wordt verrijkt met kennis van de beroepspraktijk en ASVZ is hierin de inhoudsdeskundige. Vrendle en Coolminds bieden begeleiding aan studenten tijdens het productieproces.

Rolestorming

Om samen actief na te denken over oplossingen voor uitdagingen in de implementatie van VR, is er een brainstormsessie gehouden. Vooraf aan de sessie wordt er een lijst opgesteld met problemen en uitdagingen. Het boven water krijgen van deze punten is voor Vrendle een belangrijk element voor het doorontwikkelen van VR in de zorg. Als organisatie willen wij niet alleen een product aanbieden maar ook de nodige nazorg en ondersteuning bieden.

De volgende drempels zijn naar voren gekomen: te weinig systemen, gebrek aan tijd en draagvlak vanuit het management, ontbrekende testimonials van behandelaren cliënt/behandelaar-ervaringen), en gebrek aan bewijs/onderzoek. Vooral tijd en prioriteit (draagvlak van management) blijkt een veel voorkomende drempel van veel Founding Fathers. Een lastig probleem waar Vrendle weinig invloed op heeft. Echter biedt Vrendle wel de mogelijkheid tussen de behandelaren om hierover te sparren.

Om de brainstorm een creatieve vorm te geven heet de sessie ‘’Rolestorming’’. Rolestorming houdt in dat er vanuit een ander perspectief gekeken moet worden dan het eigen. Dat maakt het niet makkelijk maar dwingt wel om out-of-the-box te denken. De aanwezigen zijn met de meeste creatieve oplossingen gekomen, bijvoorbeeld een tijd-hypotheek. Dat betekent tijd lenen bij management, wat zich later weer terugbetaalt doordat een behandeling van kortere duur is. Ook werd er genoemd dat VR niet gezien moet worden als innovatie maar als de standaard binnen een behandelplan. Hierbij sloot een ander aan dat VR niet meer beschouwd moet worden als ‘iets wat erbij is’ maar als een onderdeel van het geheel. Kortom, er moet geen tijd voor vrijgemaakt worden maar er moet tijd zijn. Ook werd genoemd dat studenten opgeleid moeten worden als VR-behandelaar als onderdeel van de studie, dit hoort niet de verantwoordelijkheid te zijn van de zorginstelling.

Het was weer een waardevolle dag en we willen iedereen dan ook hartelijke bedanken voor de aanwezigheid en inzet.

Ook Vrendle lid worden?

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Neem contact op