Skip to main navigation Skip to main content

Leven met een depressie

24 January 2018

GGZ Delfland maakt VR-empathietraining over depressie

GGZ Delfland helpt mensen met psychische problemen de regie over hun leven terug te vinden. Voor de naasten van cliënten met een depressie wordt een VR-empathietraining ontwikkeld, waarmee zij ervaren hoe het is om met een depressie te moeten leven. Doordat de situatie van de cliënt wordt ervaren zorgt de training voor meer begrip en inleving.

Tweewekelijks wordt een blog geschreven over de voortgang van het productieproces van de VR-empathietraining over depressie voor GGZ Delfland. Klik op de stap waar jij bent gebleven met lezen:

Stap 1: Brainstorm 

Afgelopen week vond de eerste brainstorm plaats waarbij samen met ervaringsdeskundigen en behandelprofessionals is nagedacht over een manier om depressie visueel en auditief over te brengen aan de omgeving.

Inbreng van ervaringsdeskundigen

Voor het schrijven van het script is de input van de ervaringsdeskundigen van cruciaal belang gebleken. Wat zie je, wat hoor je, wat voel je? Hun ervaringen zijn samengesmolten tot een personage. Dit is de persoon die ‘je bent’ als je de VR bril opzet en in wie zijn/haar wereld je stapt.

Creatie van de verhaallijn

Op basis van de personage is een levensverhaal gedefinieerd. Voor de VR-depressie video hebben we een dag uit het leven van de personage geschetst. De video simuleert een volledige dag, van het opstaan in de ochtend tot het naar bed gaan in de avond en alle uitdagingen die daar bij horen als je leeft met een depressie. Alle situaties die de personage doormaakt zijn uitgewerkt in scenario’s. Voor deze video zijn wij uitgekomen op zeven scenario’s:

 • Wakker worden;
 • Aankleden, wassen of juist niet;
 • Ontbijten: lege koelkast open, eet strijd;
 • Activiteit: krant lezen of tv kijken;
 • In actie komen bv: boodschappenlijstje maken;
 • Man komt thuis, boos geen boodschappen gedaan, niks opgeruimd;
 • Avond naar bed gaan: tegenop zien, slaapproblemen, medicatie innemen.

Empathy mapping, proces van co-creatie

Om de scenario’s een goede invulling te geven en te verdiepen is, per scenario, een empathy map ingevuld. De empathy maps zijn in co-creatie ingevuld door de ervaringsdeskundigen en de therapeuten van GGZDelfland. De map helpt ons om het gevoel en de beleving aan het script en de video te koppelen. De vragen worden beantwoord vanuit het oogpunt van de personage. Met de empathy map zijn de volgende vragen beantwoord:

 • Wat hoor je?
 • Wat zie je?
 • Wat voel je?
 • Wat denk je?
 • Wat doe je?

Op basis van ingevulde empathy maps, wordt een start gemaakt met het schrijven van het script. En dat is waar we nu zijn. De komende weken schrijven we het script. In het volgende blog geven wij een inkijk in de inhoud van het script en de voorbereidingen op de productiedag.

Stap 2: Script schrijven

Aan de hand van de verkregen empathy maps zijn de scenario’s omgezet naar een script waarbij interactie tussen een man en het hoofdpersonage, een vrouw, plaats vindt. Bij het schrijven van het script wordt nauwlettend gekeken naar de empathy maps om de juiste dialoog of juist het ontbreken van dit dialoog weer te geven. Om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen van de situatie is er ook gekeken naar geluiden en omgeving, en de invloed van een depressie daarop. Zo kijken wij ook naar het bewerken van geluiden, en nemen we dit mee tijdens het schrijven van het script. De diverse scenes belichten wij vanuit het perspectief van beide personages, om juist een duidelijke beleving over te brengen. Hoe ervaart de hoofdpersonage de interactie van de tegenspeler en hoe kunnen wij dit verduidelijken. “Bekijk het eens van de andere kant” stond hierbij hoog in het vaandel.

Stap 3: De draaidag

Wanneer het script is afgerond begint het organiseren van de productie. Hier moet aan verschillende zaken gedacht worden. Om te beginnen wordt een draaiboek geschreven waarin stap voor stap staat welke scènes op welk moment worden opgenomen. Hierbij wordt het script als leidraad gehouden. Op basis van het script wordt een propslijst oftewel een inventarisatielijst gemaakt. Naast het draaiboek ontstaat ook de callsheet, hierop staan  alle betrokken personen, dat zijn de acteurs maar ook wie vanuit GGZ Delfland betrokken is en alle crewleden van Vrendle en Coolminds.

De dagen voor de opnamedag worden de laatste puntjes op de i gezet. Alle benodigde opname-apparatuur wordt geregeld en gecontroleerd en de inventarisatielijst wordt verzameld. Dan is het eindelijk zover: de opnamedag gaat gebeuren. Vroeg in de ochtend wordt de set klaargemaakt zodat we direct van start kunnen gaan wanneer de acteurs arriveren. Voor deze productie worden als eerst de scènes in de slaapkamer opgenomen in verband met het opkomende daglicht, dit maakt de video nog realistischer.

Omdat het script uit twee perspectieven bestaat, dat van de vrouw met een depressie en dat van haar man die haar ziet, worden alle scenario’s twee keer opgenomen vanuit twee perspectieven. Bij ieder perspectief hoort ook een innerlijke gedachte. De gedachte wordt hardop uitgesproken en direct opgenomen met de audio apparatuur. Bij het opstaan denkt de vrouw bijvoorbeeld: ‘Zometeen gaat de wekker alweer, hoe ga ik deze dag doorkomen’. De gedachten benadrukken hoe zwaar een depressie kan voelen.

Na de scènes in de slaapkamer worden de woonkamer gereed gemaakt. Vervolgens kunnen de overige scènes worden opgenomen.

Tijdens de opnames, worden de scene's afgevinkt op een shotlist. Daarnaast wordt op de audiolijst door de geluidsassistent bijgehouden of alle tekst en achtergrondgeluiden zijn opgenomen. In de nabewerking, de post-productie, komen alle facetten bij elkaar en worden alle losse beelden en geluidsfragmenten tot een geheel gemaakt.

Stap 4: Nabewerking 

Nu alle beelden erop staan beginnen we met de post-productie, oftewel de nabewerking van de beelden. Als alle beelden zijn ingeladen en de goede takes zijn gekozen, volgt het stitchen. Bij het stitchen voegen we de losse shots samen tot 1 geheel. We filmen met de insta 360 pro. Deze camera heeft 6 lenzen die elke een anderen kant filmt. Bij het stitchen kijk je naar de overlap die de lenzen met elkaar hebben en kies je de perfecte stich-lijnen. Stitch-lijnen zijn de lijnen waar de ene lens overgaat in de andere lens.

Na het stitchen bewerken we de beelden zodat het statief niet te zien is en de gewenste special effects zijn bereikt. Vervolgens worden de beelden aan elkaar gemonteerd tot een volledige 360 graden video. We beginnen met de losse video’s achter elkaar te zetten, daarna passen we het geluid toe en wordt het geluid synchroniseren met de video gezet. Hierna passen we de volumes aan en laten we het vloeiend in elkaar over gaan. Voor de innervoice van de POV laten we de stem wat doffer klinken. Tot slot doen we de color en sound grading, hierbij verbeteren we het licht en de kleuren zodat de video een geheel lijken.

Na deze stappen kunnen de video’s worden gerenderd en opgeleverd bij de klant.

Ook VR-empathietrainingen inzetten of produceren? 

Neem contact op en wij helpen jullie organisatie van A tot Z met de integratie en implementatie van Virtual Reality.  

Neem contact op