Skip to main navigation Skip to main content

Toekomstige zorgverleners bedenken en ontwikkelen LVB-productie

25 June 2018

Op maandag 18 juni hebben vijf studenten van de opleiding SPH/Social Work en Pedagogiek van de Hanzehogeschool Groningen hun eigen VR-productie gepresenteerd. Zij vertelden over hun ervaringen van de afgelopen maanden en toonden vol trots het eindresultaat.

Doe maar eens je ogen dicht. Probeer je voor te stellen hoe het is om een licht verstandelijke beperking te hebben. Waar loop je nu tegen aan? Wat voel je? Wat denk je?

Met deze opdracht werd het publiek zich er direct van bewust dat deze vragen nog niet zo simpel te beantwoorden zijn. Daarom hebben de studenten gekozen om empathie te creëren met de Virtual Reality video. 

VR & SASS

In samenwerking met SASS is een pilot opgezet met Vrendle. Er wordt binnen SASS gekeken hoe de therapie en trainingsfilmpjes didactisch verantwoord in het curriculum verweven worden om de beste leerervaring te geven aan studenten.

Voor de minor LVB zijn twee VR-video’s opgenomen. De ene video moet een ‘kruip in de huid van’ gevoel geven, waarbij naasten of hulpverleners ervaren hoe het is om een LVB te hebben. Daarnaast is een video gemaakt gericht op mensen met een LVB die aan het werk willen. Deze video kan hen helpen een passende sector te kiezen en bereidt ze voor op een eerste stageplek. De scenario’s zijn besproken met betrokken cliënten om te achterhalen of dit overeenkomt met de werkelijkheid.

Het is de bedoeling dat de studenten de productie zelf organiseren, hierbij krijgen zij hulp van de medewerkers van Hanzehogeschool, Vrendle maar ook partners uit het werkveld zoals ASVZ die optreden als inhoudsdeskundige en Ambiq die een filmlocatie ter beschikking stelden. Vrendle heeft ter voorbereiding verschillende workshops verzorgd rond het produceren van een VR-video en het schrijven van een script.

Tijdens VR-opnames komt veel kijken, de studenten hebben hard gewerkt aan het maken van een script en regelen van een locatie en acteurs. In samenwerking met Isabell Drewes en het project ‘Activerend Onderwijs en Studiesucces’ zijn de laatste puntjes op de i gezet. Tijdens de opnames werden nog wat onderdelen van het script samengevoegd en/of geschrapt, ter verbetering van een zo’n realistisch beeld. Gedurende de opnames is de bedoeling dat de studenten en andere aanwezigen een verstopplek zoeken want een 360-graden camera filmt ‘’echt’’ alles.

Virtual Reality in het onderwijs

Op de Academie voor Sociale Studies loopt er een pilot om Virtual Reality te gebruiken in het onderwijs. Hiervoor is de Hanzehogeschool een samenwerking aangegaan met Vrendle. Naast het gebruik van deze groeiende bibliotheek, is afgesproken dat de Hanzehogeschool ook eigen producties gaat maken met deze VR-productie als resultaat.