Skip to main navigation Skip to main content

Virtual Reality helpt pesten de wereld uit

10 October 2016

Er wordt nog op elke onderwijsinstelling en in elke klas gepest. Pesten heeft vaak negatieve gevolgen voor de sociale en emotionele ontwikkeling van alle betrokkenen. Er zijn al veel stappen ondernomen om pesten tegen te gaan, maar het gebeurt helaas nog steeds. Deze week staat in het teken van pesten, het is namelijk de Week Tegen Pesten. Dit geeft ons de kans om uit te leggen waarom Virtual Reality heel  goed kan bijdragen aan een oplossing tegen dit groepsfenomeen.Vul hier een tekst in

Groepsfenomeen?

Ja, dat lees je goed. Pesten wordt de laatste tien jaren steeds meer als een groepsfenomeen gezien. Er bestaan veel verschillende rollen bij het pesten, namelijk: de dader (de pester), het slachtoffer (de gepeste), de helpers (de mee-pesters), de buitenstaanders (kinderen die niet meedoen met pesten, maar er ook niks tegen doen) en de verdedigers (kinderen die het slachtoffer helpen). De pester staat er dus niet alleen voor. Iedereen in de groep heeft een rol, dus ook leerlingen die niets doen. Behalve het slachtoffer, kunnen de pesters ook de dupe zijn. Ze ontwikkelen vaak onaangepast gedrag of krijgen problemen in de pubertijd. Ook heeft pesten invloed op de rest van de klas. De verstoring en afleiding die het pesten veroorzaakt, hindert het leren.

Midden in je rol

Om een probleem als pesten op te lossen, is er begrip en inleving nodig. Deze punten worden het beste gerealiseerd door iemand écht in de pestwereld te zetten. Virtual Reality creëert een totaalbeleving. Zodra iemand beleeft hoe het is om constant gepest te worden, wordt er begrip en inleving gerealiseerd. Dit kan op twee manieren.

Enerzijds moet de betrokkene ervaren hoe het is om in de schoenen te staan van een slachtoffer. Dit kan op een redelijk heftige manier: er worden scripts gemaakt waarbij iemand buiten de groep gezet wordt of fysiek bedreigd of uitgescholden wordt. Ook zijn hier subtielere vormen mogelijk, denk aan: stiekem uitlachen, achter iemands rug om roddelen of proppen papier gooien.

Anderzijds kan VR ingezet worden om kinderen weerbaarder te maken tegen het pesten. Dit wordt gerealiseerd door oefening via een speciale E-learning. Hierbij leiden de keuzen die een kind maakt op een spannend moment (in de scene) tot een bepaald gevolg. Als het kind bijvoorbeeld kiest voor ‘nee’ op een keuzemoment, wordt dit door een andere scene gevolgd dan als het voor ‘ja’ had gekozen. Door constant te oefenen leert het kind van zijn keuzen. Voorbeelden van keuzen zouden zijn: negeren, reageren, gesprekstechnieken oefenen. 

Virtueel naar een betere realiteit

We weten dat VR erg geschikt is voor therapieën middels de VR-bril, de Oculus Rift. Met deze bril waant de toeschouwer zich in een wereld van E-learning, training en experiencing. Samen met 15 zorginstellingen en maatschappelijke instellingen uit heel Nederland hebben we Vrendle ontwikkeld: een VR-platform waar 360 graden video content wordt ingezet voor allerlei trainingen, simulaties en therapieën. Wij zijn ervan overtuigd dat VR ook kan worden ingezet voor bewustwording van de gevolgen van pesten, voor experiencing en begripsvorming.Vul hier een tekst in

Ook gebruik maken van Vrendle?

Kom met ons in contact en wij helpen jullie organisatie met het intergreren en implementeren van virtual reality. Compleet van A to Z.

Neem contact op