Skip to main navigation Skip to main content

Vrendle's doel

Een grote groep mensen heeft belang bij een effectieve en passende behandeling of training in de zorg. In Nederland lijden naar schatting één miljoen mensen aan een bepaalde vorm van een angststoornis. Angststoornissen behoren tot één van de meest voorkomende ziektelasten in Nederland. Virtual Reality biedt nieuwe mogelijkheden in het behandelen van deze doelgroepen. Lees hier meer over hoe Vrendle dit probleem wordt aangepakt.

Onderzoeksresultaten

Behandelaar Petra, vertelde dat de resultaten tot nu toe verbluffend zijn. Er is een duidelijke daling te zien van het spanningsniveau. Haar cliënten durven steeds meer te doen in de realiteit. Dit heeft indirect effect op een vermindering van medicatie en ophef van vermijding. Niet alleen blijkt Virtual Reality in de praktijk effectief te zijn ook op papier, lees hier meer!

Implementatieplan

Deze documentatie schetst een globaal beeld van hoe Virtual Reality (VR) en Vrendle geïntegreerd kan worden in een zorgorganisatie. Er wordt aandacht besteed aan het gebruiken van VR als onderdeel van een therapeutische behandeling. Lees hier verder.