Skip to main navigation Skip to main content

Onderzoeksresultaten

Behandelaar Petra, vertelde dat de resultaten tot nu toe verbluffend zijn. Er is een duidelijke daling te zien van het spanningsniveau. Haar cliënten durven steeds meer te doen in de realiteit. Dit heeft indirect effect op een vermindering van medicatie en ophef van vermijding.

Het is bewezen in verschillende onderzoeken (Morina, Ijntema, Meyerbröker & Emmelkamp, 2015) dat VRET (Virtual Reality Exposure Therapie) een effectieve methode van behandelen is. In veel gevallen heeft VRET het leven van patiënten in positieve zin veranderd. In de meta-analyse is naar voren gekomen dat VRET op lange termijn blijvende effecten heeft na een periode van behandeling.

Al in 2005 rapporteren Anderson, Zimand, Hodges en Rothbaum dat VRET in combinatie met CGT (cognitieve gedragstherapie) veelbelovende vooruitzichten heeft. In het onderzoek wordt vermeld dat één van de participanten met spreekangst, na behandeling een baan heeft aangenomen in een leidinggevende functie.

In een ander onderzoek van Maskey, Lowry, Rodgers, McConachie en Parr (2014) komt naar voren dat vier van de negen kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis en een vorm van angststoornis (e.g. angst voor de bus, angst voor drukke wegen, angst voor duiven, et. cetera.) na behandelsessies geen angstklachten meer rapporteerde. De effecten van deze behandeling bleken twaalf maanden na het onderzoek nog van kracht.

Onderzoekers van het Kinderziekenhuis Los Angeles en Boston Kinderziekenhuis gebruiken virtual reality in onderzoeken naar pijn en angst vermindering bij kinderen en jongeren. Lees meer!

In de hiervoor genoemde onderzoeken is het effect van Virtual Reality onderzocht met behulp van 3D geanimeerde omgevingen. De eerste reacties van behandelaren ten aanzien van het werken met 360-graden behandelvideo’s zijn positief. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen en Reik is er in 2016 onderzoek gedaan naar de effectiviteit van 360-graden VRET bij mensen met een paniekstoornis met agorafobie en een licht verstandelijke beperking. Ook zijn er plannen voor verdere onderzoek naar de effecten van 360-graden behandelvideo’s bij andere doelgroepen.

Prof. Wim Veling (RUG) zijn onderzoek is gepubliceerd in Brits medisch tijdschrift The Lancet. Twee groepen patiënten werden onderzocht waarvan een groep naast de reguliere behandeling ook een VR behandeling onderging. De tweede groep onderging enkel de reguliere behandeling zonder VR. Uit de resultaten bleek dat de controlegroep met de aanvullende VR behandeling significant betere resultaten boekte. Lees hier meer.