Skip to main navigation Skip to main content

Wat is het probleem?

Een grote groep mensen heeft belang bij een effectieve en passende behandeling of training in de zorg. In Nederland lijden naar schatting één miljoen mensen aan een bepaalde vorm van een angststoornis. Angststoornissen behoren tot één van de meest voorkomende ziektelasten in Nederland. Ook onder verstandelijk beperkten, mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en Disruptieve Gedragsstoornissen is er behoefte aan een passende aanvullende behandeling en ontspanning.

Hoe wordt dit probleem aangepakt?

Virtual Reality biedt nieuwe mogelijkheden in het behandelen van deze doelgroepen. VR kan bijdragen aan het helpen van deze mensen door de werkelijkheid naar de behandelkamer te halen. Hierdoor is het mogelijk om in een veilige setting bepaalde situaties op te roepen en te oefenen. Het toepassen van VR stelt zorgverleners in staat om de behandeling aan te passen aan de patiënt. Verschillende onderzoeken tonen aan dat het toepassen van VR-therapieën bij mensen met angststoornissen leidt tot blijvende leereffecten na de behandeling.

Wie biedt deze mogelijkheid?

Vrendle is een online behandelplatform waarin 360-graden behandelvideo’s worden aangeboden. De behandelaar selecteert passende behandelvideo’s voor de behandeling van de cliënt. De behandelvideo’s worden aangeboden in verschillende intensiteitniveaus d.m.v. verschillende scenes. Dankzij de intensieve samenwerking met zorgprofessionals uit verschillende GZ-instellingen worden er kwalitatieve en effectieve behandelvideo’s gecreëerd.

Waar wordt Vrendle ingezet?

Vrendle wordt ingezet in de behandelkamer van de therapeut. Zo wordt er een veilig gesimuleerde en gecontroleerde omgeving gecreëerd die de mogelijkheid biedt om patiënten van directe feedback te voorzien.

Wanneer wordt Vrendle ingezet?

Vrendle wordt ingezet voor behandelingen (therapie), trainingen en ontspanning. Voornamelijk bij mensen met angststoornissen en fobieën. Naast behandeltherapieën biedt Vrendle ook trainingen voor onder andere mantelzorgers, ambulancepersoneel en empathietrainingen voor onder meer betrokkenen van mensen met dementie of anorexia.

Waarom?

Vrendle biedt voor cliënten de gelegenheid om te oefenen of te leren van bepaalde situaties in een veilige omgeving. De persoonlijke overwinningen in een virtuele omgeving geven cliënten vertrouwen in hun eigen kunnen. Zo kan de cliënt snel weer van start in de maatschappij.