Leven met depressie

Een inkijkje in het leven van iemand met een depressie

Zwaarder, donkerder en vlakker

Als je een depressie hebt, dan is het leven echt zwaarder, donkerder, vlakker dan wanneer je geen depressie hebt. Je voelt je somber en je hebt minder zin in activiteiten en je beleeft er ook minder plezier aan. Veel partners van mensen met een depressie kunnen niet begrijpen wat zijn of haar partner meemaakt. En ook niet hoe ze daar mee om moeten gaan.

Speciaal om die inkijk te geven in het leven van iemand met depressie en te leren hoe om te gaan met hun partner is de Depressie ervaring ontwikkeld. De depressie ervaring belicht vanuit twee perspectieven, die van een depressieve vrouw en die van haar man, de kijk op en de beleving van de wereld. Terwijl de man de gordijnen open zwaait en geniet van het heerlijke licht van de zon het het getsjirp van de vogeltjes buiten beleeft de vrouw een grauwe grijze wereld waarin alle geluiden dof klinken. Enige vorm van vrolijkheid en energie is ver te zoeken.

Tijdens een aantal momenten op de dag wordt duidelijk hoe groot de verschillen zijn en wordt ook duidelijk welke impact de interactie heeft op de interne belevingswereld van de depressieve vrouw. Wat voor de een een eenvoudig klusje lijkt (“Doe jij even de boodschappen vandaag?”) is voor de ander een enorme opgave. Het liefst lag ze de hele dag in bed.

Ontwikkeld met GGZ Delfland

De depressie ervaring is ontwikkeld met GGZ Delfland en is onderdeel van een training voor mantelzorgers van cliënten met een depressie. De depressie ervaring is onderdeel van de bibliotheek van Vrendle en is ook door andere zorgprofessionals in te zetten voor training en psycho educatie.

Vrendle heeft een hele reeks van empathievideo’s ontwikkeld die een inkijk geven in het leven van mensen met een ziekte of een beperking. Zo hebben we naast leven met depressie:

  • Leven met ADHD
  • Leven met een eetstoornis
  • Leven met dementie
  • Leven met een licht verstandelijke beperking (LVB)
  • Leven met autisme (autisme spectrum stoornis, ASS)

Geef je client de beste zorg

Ben jij zorgprofessional en wil je depressie of een van onze andere VR-video's beleven? Vraag nu een gratis demo aan.