VR Programma tegen pesten: beleven vanuit alle oogpunten

'Voelen wat een ander voelt, dat willen we overbrengen'. 
6 maart 2020

VR-Première

Op woensdag 26 februari vond bij Ambiq de première van de Virtual Reality training tegen pesten plaats. Samen met behandelaren, ouders en studenten hebben we het eindresultaat bekeken en besproken. Met de premiere voegen we deze training toe aan de eerstvolgende update in de Vrendle bibliotheek!

Introductie scene door de ogen van de gepeste jongen

De insteek van de VR training is om jongeren die pestgedrag vertonen eens door de ogen van een ander te laten kijken. De VR training is zo opgenomen dat je een schooldag kan doorlopen als gepeste, pester, meeloper of twijfelaar. Iedere scène is vanuit alle perspectieven te ervaren. 

De storyline is als volgt; Justin is een 15 jarige jongen op de middelbare school. Wanneer hij staat te wachten op het schoolplein wordt hij opgemerkt door een drietal klasgenoten; Iris, Dylan en Dewi. Met provocerende bewegingen gaan ze recht voor hem staan en beginnen tegen hem te praten. Het wordt al snel duidelijk wat de ‘typische’ rollen van de drie pesters zijn. Alles wat Iris zegt wordt bijgestaan of herhaald door Dylan terwijl Dewi eigenlijk alleen maar naar binnen wil. De introductie scène eindigt als de drie naar binnen lopen om naar de eerste les te gaan. 

Vervolgens kan(onder leiding van de behandelaar) de keuze gemaakt worden. Ga je verder kijken door de ogen van Justin, Iris, Dylan of Dewi? 

'Point of View' keuze scherm 

De tweede scène speelt zich af in de les. Doordat Justin als laatste binnen komt is er eigenlijk nog maar één plek om te gaan zitten; naast Dewi. Iris is het hier duidelijk niet mee eens en begint met heftige doodsbedreigingen. De training gaat verder aan het einde van de gymles. Er is een filmpje gemaakt van Justin tijdens de les en hij wordt uitgelachen door de drie. Als de docent het opmerkt doen ze allemaal of hun neus bloedt en komen ze er wéér mee weg. In de afsluitende scène staat iedereen in het fietsenhok om Justin nog maar even duidelijk te maken dat hij moet gaan ‘snitchen’ bij de mentor, want dan zwaait er nog wat. 

Voor de productie hebben we het script samen met gedragswetenschappers, behandelaren en ervaringsdeskundigen ontwikkeld. We zijn op zoek gegaan naar een generieke realistische situatie waarin veel jongeren zich zouden moeten herkennen. Het acteerwerk is dan ook van hoog niveau door het inzetten van talentvolle jongeren. 

We zijn erg benieuwd naar de eerste ervaringen van jongeren, de enthousiasme vanuit professionals was in ieder geval enorm! Twee studenten van de studie Social Work aan de Hanzehogeschool Groningen zijn van start gegaan met een onderzoek naar de inzet en het succes van deze specifieke VR training, deze resultaten laten dus nog even op zich wachten maar gaan we uiteraard delen.