VR in het onderwijs 

Verplaats jezelf in de situatie van de cliënt of diens familie
25 september 2023

Een veelzijdige VR-bibliotheek 

Afgelopen zomer heeft de afdeling Verpleegkunde van NHL-Stenden de prestigieuze Nederlandse Onderwijspremie (NRO) in de wacht gesleept voor hun baanbrekende projectFuture Proof Nurses. Een essentieel onderdeel van dit prijswinnende project is de Simulatie Suite. Deze suite omvat een doordachte mix van virtual reality video's en interactieve animaties, die ingezet worden om zorgprofessionals te trainen.

"De Vrendle video's vormen een substantieel deel van deze veelzijdige bibliotheek, waarbij vooral de VR-ervaringen met betrekking tot jeugd en ongewenst gedrag (zoals agressie) veelvuldig ingezet worden binnen de Academie Gezondheidszorg voor derde jaars studenten. De trainingen in cognitieve empathie, waarbij men bijvoorbeeld in de huid kruipt van iemand met een depressie, delier, dementie of bij een conflictscheiding, stellen toekomstige zorgprofessionals in staat zich beter de verplaatsen in de situatie van de cliënt of diens familie"

Daniël Brinckmann, Projectleider NHL-Stenden.

VR Empathietraining

Vrendle is ontwikkeld in samenwerking met een groot aantal zorginstellingen. Met de belofte dat VR (360 graden video) een bijdrage kan leveren aan de gezondheidszorg zijn meer dan 150 videoscenes ontwikkeld die kunnen worden ingezet in de zorgpraktijk en bij opleiding en training.

Empathietrainingen geven een kijkje in het leven van iemand met een beperking of stoornis. Dit levert inzicht op over hoe mensen met een beperking of stoornis (adhd, depressie, autisme, dementie) bepaalde situaties beleven en levert inzicht in wat je eigen gedrag in die situatie bijdraagt of afbreuk doet. 

VR in het onderwijs

Toekomstige Zorgprofessionals trainen met Virtual Reality

De Vrendle bibliotheek via het Warp VR platform is nu beschikbaar voor MBO en HBO opleidingen in het zorgdomein voor een vast bedrag per jaar. 

Neem contact op

Of neem deel aan onze demo dagen