6 november 2019

Vrendle Meetup in het teken van implementatie, content en empathie training

Vrendle organiseerde op 29 oktober 2019 samen met De Mutsaersstichting en Holland Art Group de eerste open Vrendle meetup. 

Voorheen werd de Vrendle meetup enkel voor Founding Fathers (partners die betrokken waren bij de start-fase) georganiseerd. Sinds deze editie is de halfjaarlijkse meetup ook toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in Virtual Reality in de zorg. 

Zo hadden we een mooi gezelschap van geïnteresseerden uit het hele land. Zowel gebruikers die al meerdere jaren met Vrendle werken (o.a. ASVZ, ‘ s Heerenloo, Malintis en de nieuwste gebruiker; Youké). Kelly de Vries van de Mutsaersstichting en Michelle Stuy van Vrendle stelden een leuk middagprogramma op een prachtige locatie samen, we waren te gast bij Holland Art Group in Eindhoven.

Implementatie van innovatie

De meetup stond in het teken van innovatie en implementatie. Een thema waarmee het succes van innovatie valt of staat, succes is niet vanzelfsprekend. Hoe pak je het aan?

Jaap van den Elzen van de Holland Art Group vertelde over de jarenlange samenwerking met de Mutsaersstichting. Samen hebben zij diverse innovatieve projecten opgepakt. Jaap: “Een succesfactor is dat innovaties voortkomen vanuit de vraag van de cliënten. Bij de uitvoering worden (veelal) jongeren ook nog eens actief betrokken. Zij brainstormen en zijn actief bij de ontwikkeling. Zo ontstaan de leukste en gekste ideeën waarover trots en vooral ook veel over wordt gepraat door de cliënten. Het succes sijpelt zo ook door bij de medewerkers en begeleiders. Implementatie krijgt op deze manier langzaam een fundering in de organisatie.”

Zelf VR content produceren om implementatie te versnellen
Vrendle heeft vorig jaar een VR-workshop georganiseerd waarin je leert op een eenvoudige manier zelf VR content te ontwikkelen. Het maken van een rondleiding, een specifieke ruimte ervaren of de sfeer op een evenement proeven zijn enkele vrij simpele voorbeelden. Door collega's bij deze experimenten te betrekken raken ze meer bewust van alle mogelijkheden. De stap naar het inzetten van een VR bril is dan sneller gemaakt omdat ze beter bekend zijn met de techniek en de meerwaarde er beter van kunnen inzien. 

Zo heeft Kelly de Vries van de Mutsaersstichting samen met Jaap van de Elzen een VR-video gemaakt waarbij je door de ogen van een baby kijkt. Stel je eens voor; je ligt in een wiegje in een donkere kamer en de deur staat op een kier. Je ouders maken achter deze deur heftig ruzie en je krijgt alles mee. Wanneer de ruzie escaleert en er rake klappen vallen begint de stem van de baby steeds heftiger te huilen. Doel van deze opnames is ouders in een dergelijke situatie bewust te maken dat hun kind dit wel degelijk meekrijgt en dit gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling. Bij het bekijken op een beamerscherm vonden velen dit al indrukwekkend en overweldigend, laat staat hoe heftig deze ervaring kan zijn in een virtuele ervaring.

Vrendle GO en nieuwe content

Marik Gnodde, VR-ontwikkelaar bij Vrendle presenteerde de laatste versie van de bibliotheek die tegenwoordig in een stand alone bril kan worden afgespeeld: Vrendle GO. Vrendle GO werd enthousiast ontvangen.

Bij de nieuwe update zullen onder andere de volgende VR-trainingen toegevoegd worden: 

Anti Pest Training: Ontwikkeld in samenwerking met Ambiq als onderdeel van de anti-pest training. In deze training willen we jongeren met pestgedrag confronteren met hun eigen gedrag en ze de kans geven dit vanuit alle perspectieven te bekijken. In deze ervaring wordt Justin gepest door een drietal klasgenoten met een duidelijke rol; pester, meeloper en twijfelaar. 

Empathietraining ADHD: Ontwikkeld door Vrendle. Kijk door de ogen van het leven van een jongen met ADHD en volg zijn schooldag. Hoe effectief ben je in de omgang met je kind? 

Empathietraining autismespectrumstoornis: Ontwikkeld in samenwerking met Yulius. Volg een schooldag van Thomas, een jongen met ASS. Ervaar verschillende elementen en triggers uit de omgeving en het tragere reageren wat vaak typerend is bij autisme. Aan de hand van de innerlijke stem kan je nu letterlijk een kijkje in het hoofd nemen!

Bejegening cliënten met LVB: Ontwikkeld in samenwerking met Cosis als training voor medewerkers Begeleid Wonen. Ervaar acht verschillende situaties waarin je veel voorkomend onjuist gedrag van de begeleider ziet. Deze scenario’s zijn vervolgens ook te ervaren waarin juist gedrag wordt vertoond. Dit project is samen met cliënten en bewoners uitgevoerd om zo dicht mogelijk bij de praktijk te komen met realistische situaties. 

Samenwerking Saxion hogeschool: Angst in het donker, oversteken met de fiets, spreekangst, smetvrees

Selectief mutisme (spreekangst): De eerste buitenlandse productie in samenwerking met ervaringsdeskundige studente Annelies Deroy(BE). Annelies heeft zelf selectief mutisme wat het qua inhoud voor de productie dus wel goed zat. De training is gebaseerd is op situaties die voor haar echt een uitdaging zijn zoals samenwerken in een groepje op school en een drankje bestellen in een restaurant.

College

Erik van der Spek, Assistant Professor of Game and Play van TU/e vertelde over de kracht van VR zoals die wordt ontwikkeld en onderzocht vanuit de University of Technology Eindhoven. De ervaringen die zijn opgedaan met de VR empathietrainingen (kruip in de huid van iemand met dementie, ASS, ADHD, depressie, eetstoornis, etc.) worden gestaafd door onderzoek in grafische VR. Door mensen het perspectief van een ander te laten aannemen wordt de empathie voor de persoon vergroot, verandert de houding en de neiging om ook ander gedrag te gaan vertonen.

Ook Jan Dirk Bijker, directeur van Vrendle kon citeren uit een onderzoek van Claire Diets dat VR een positief effect heeft op empathie, houding en pro-sociaal gedrag.

''Implementatie Gedoe''

Implementatie blijft een dingetje waar nog even op werd doorgegaan. Er kwamen nog wat tips voorbij zoals op zoek gaan naar de ‘Ja, kritische’ collega’s en pas later de ‘nee, kritische’ collega’s te betrekken, omdat je dan alle antwoorden al hebt om weerstand weg te nemen. Ga voor kleine succesjes en wees tevreden met kleine stapjes was de overkoepelende boodschap!

Met dank aan Kelly de Vries van de Mutsaersstichting en Jaap van den Elzen van Holland Art Group voor de organisatie en het beschikbaar stellen van de locatie. 

Vond je ons blog interessant?

Ben jij zorgprofessional en wil je Virtual Reality voor de zorg beleven? Neem contact met ons op. We kijken graag samen met jou wat er mogelijk is.